חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
תאריך: 9.3.17

הצעת חוק חברי סיעת ישראל ביתנו שלילת תקצוב ממוסד תורני שהעומד בראשו מסית נגד שירות ביטחון או שירות לאומי-אזרחי

על רקע התבטאויות שפורסמו לאחרונה מקרב רבנים בזרם החרד"לי של הציונות הדתית הגישו חברי סיעת ישראל ביתנו את הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – שלילת תקצוב ממוסד תורני שהעומד בראשו מסית נגד שירות ביטחון או שירות לאומי-אזרחי), התשע"ז–2017.

בהרצאה בפני תלמידים התבטא הרב יגאל לווינשטין, ראש מכינת עלי, בצורה חריפה כנגד גיוס נשים דתיות לצבא בטענה שגיוסן של נשים דתיות לצבא מביא לפגיעה מהותית ברמת הדתיות שלהן. דבריו של הרב לווינשטין עוררו תגובות נזעמות בציבור ובקרב חברי הכנסת, וכן זכו לביקורת מצד ראש הממשלה, בנימין נתניהו (ליכוד), ושר הביטחון, אביגדור ליברמן (ישראל ביתנו) שהצהיר שיישקל המשך המימון מן הצבא למכינת עלי שהרב לווינשטין עומד בראשה. כמו כן, כלל חברי סיעתו של שר הביטחון הגישו הצעת חוק פרטית שתכליתה שלילת תקצוב ממוסד תורני שהעומד בראשו מסית נגד שירות ביטחון או שירות לאומי-אזרחי. כך במקרה דוגמאת זאת של מכינת עלי והעומד בראשה, יבוטל המימון הניתן למכינה על ידי המדינה.


להלן לקט התבטאויות מצד בכירים בקואליציה בנושא:

ראש הממשלה, בנימין נתניהו (הליכוד):
"לוחמות לוקחות חלק מהביטחון של המדינה, אנחנו גאים בזה".חשוב לומר את זה בצורה הכי ברורה. הלוחמות העבריות כמו יעל ודבורה, בהמשך חנה סנש ולוחמות האצ"ל והיום לוחצות צה"ל, השוטרות הגיבורות שראינו כאן ברחובות ירושלים נוטלות חלק פעיל ולפעמים מכאיב מאוד כחלק מהביטחון של המדינה והאומה".

שר הביטחון, אביגדור ליברמן (ישראל ביתנו):
צריך להבין ששירות בנות בצה"ל זה דבר שנהוג מיום הקמת מדינת ישראל", אמר השר בריאיון לתכנית "בוקר טוב ישראל. גם היום משרתות אלפי בנות בצה"ל ותורמות לביטחון ישראל, כולל בנות דתיות וחרדיות ואין פה שום פגיעה בחינוך היהודי או במסורת היהודית. הבת שלי בחורה דתיה ושירתה שירות מלא. לא ראיתי שום פגיעה במעמד שלה או בחינוך שלה".

יו"ר הכנסת, ח"כ יולי (יואל) אדלשטיין (הליכוד):
״הרב לוינשטיין צריך להיות הגון ולהתפטר אם הוא לא מסכים עם כללי המערכת הצבאית. עם זאת, זכותו להשמיע את דעתו במסגרות המתאימות״.


להלן הצעת החוק של חברי סיעת ישראל ביתנו:

 
יוזמים:      חברי הכנסת           עודד פורר
                                                 חמד עמאר
                                                 רוברט אילטוב
                                                 יוליה מלינובסקי          
______________________________________________                                         
                                             פ/3960/20
 
הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – שלילת תקצוב ממוסד תורני שהעומד בראשו מסית נגד שירות ביטחון או שירות לאומי-אזרחי), התשע"ז–2017

תיקון סעיף 3א

1.

בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985[1], בסעיף 3א, אחרי סעיף קטן (ח1) יבוא:

 

 

"(ח2)

(1)       שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם שר החינוך, רשאי להחליט שמוסד תורני לא ייחשב כמוסד ציבור לפי סעיף זה לענין קבלת תמיכה לפי סעיף תקציב אם העומד בראש אותו מוסד תורני, המהווה גם סמכות דתית-רוחנית עבור תלמידיו, עשה אחד מאלה:

 

 

 

 

(א)      פרסם ביודעין קריאה פומבית להשתמט משירות;

 

 

 

 

(ב)       פרסם ביודעין קריאה פומבית להסית לרדיפה, השפלה, עוינות או אלימות, כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסיה, והכל בשל צבע, מין, נטייה מינית, דת, ארץ מוצא, השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני, או כנגד מי שמשרת בשירות;

 

 

 

בסעיף זה, "שירות" – שירות ביטחון כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ''ו–1986[2], או שירות לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע''ד–2014[3];

 

 

 

(2)       בהפעלת סמכותו לפי פסקה (1), יפעל שר האוצר בהתאם לתקנות שיתקין לעניין זה בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; ואולם לא הותקנו תקנות כאמור, אין בכך כדי לפגוע בסמכות לפי סעיף קטן (א)."

 
דברי הסבר
בתקופה האחרונה הולכים וגוברים הקולות מצד העומדים בראש מוסדות תורניים  נגד שירות בצה"ל. קולות אלה מצטרפים לתופעה חמורה של שנאה והסתה, אשר קיימת כבר לא מעט שנים במדינת ישראל, ואשר למערכת קושי להתמודד עמה.
כיום חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985, לא נותן מענה לאותם מקרים וכך ראשי מוסדות התורניים, חומקים מאחריות על דבריהם ומההשלכות האלימות של דבריהם.
לפיכך, בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כי שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ושר החינוך, יהיה רשאי לשלול את התקציב לאותה שנה ממוסד ציבורי שהוא מוסד תורני שהועמד בראשו מסית נגד שירות צבאי, לאומי או אזרחי.
 
 
---------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באדר התשע"ז – 6.3.17
 
 
[1] ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.
[2] ס''ח התשמ''ו, עמ' 107.
[3] ס''ח התשע''ד, עמ' 380.

תחומי עניין קשורים

ייתכן וגם זה יעניין אותך

    תנאי שימוש
    עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר