חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
תאריך: 13.1.15

תשובות לשאלונים של מועמדי ומועמדות הפריימריז בעבודה

היום מתקיימים הפריימריז במפלגת העבודה. לקראת הפריימריז שלחנו שאלונים לכל המועמדים והמועדות. שיתוף הפעולה מצידם היה גבוה במיוחד מה שמאפשר לנו לבחון את עמדות הסיעה באופן מעמיק. לפניכם/ן תשובותיהם של כלל המועמדים.
כדי למנוע סרבול, לא העתקנו את שאלון העמדות המלא למסמך זה - קראו את השאלון בלחיצה כאן.

חברי וחברות כנסת מכהנים לפי הא'-ב':

לקריאת השאלון המלא לחצו כאן


שאלה מס' 1

שאלה מס' 2

שאלה מס' 3

שאלה מס' 4

שאלה מס' 5

שאלה מס' 6

שאלה מס' 7

שאלה מס' 8

שאלה מס' 9

מיכל בירן

א

ב

א

ב

ב

ה

ג

ב

א

עמר בר לב

א

א

א

ב

א

ד

-

ב

א

משה מזרחי

א

ב

א

א

ב

ד

ג

ב

א

מרב מיכאלי

א

-

א

א

א

ד

ג

ב

א

אראל מרגלית

א

ג

ב

ב

ב

ד

ג

ב

א

מיקי רוזנטל

א

א

א

א

א

ד

ב

א

א

נחמן שי

א

א

א

א

א

ד

ג

א

א

סתיו שפיר

א

ב

א

א

א

ד

ב

ב

-

שלי יחימוביץ'

בחרה שלא לענות על השאלון אלא לשלוח פסקת התייחסות

איתן כבל

ביתו מאושפזת בבית החולים ולכן לא ענה לשאלון.

איציק שמולי

לא ענה על השאלון.מועמדים/ות חדשים/ות לפי הא'-ב':

לקריאת השאלון המלא לחצו כאן


שאלה מס' 1

שאלה מס' 2

שאלה מס' 3

שאלה מס' 4

שאלה מס' 5

שאלה מס' 6

שאלה מס' 7

שאלה מס' 8

שאלה מס' 9

שימי בראון

א

ב

ב

א

א

ד

-

-

א

בהירה ברדוגו

א

א

א

ג

ב

ד

-

ב

ב

איתן ברושי

א

ב

א

ב

א

ד

-

ב

א

אליס גולדמן

א

א

א

א

א

ד

ג

ב

א

חיה כהן

א

א

א

א

א

ה

ג

ב

א

למואל מלמד

א

א

א

א

ב

ד

ג

ב

א

איילת נחמיאס-ורבין

א

א

א

ב

א

א

ג

ב

א

רוויטל סוויד

א

א+ב

א

ב

א

ד

-

ב

א

דני עטר

א

ב

א

ב

א

ד

ב

ב

א

לאה פדידה

א

א

א

ג

א

ד

ג

א

א

גלעד קריב

א

א

א

א

א

ד

ג

א

אלכל המועמדים/ות ניתנה אפשרות להעיר בסוף כל שאלה במידה והם מרגישים כי התשובות לא היטיבו להציג את עמדתם בנוגע לנוששא המדובר.

הערותיהם של חברי וחברות כנסת המכהנים לפי הא'-ב:

מיכל בירן – הערות:

6. האם יש להפעיל תחבורה ציבורית בשבת?
תחבורה ציבורית בשבת צריכה להיות נגישה לכל אדם שרוצה בה, ועם זאת יש להגיע להסדרים שיצמצמו את הפגיעה בזכויות העובדים, שיאלצו לעבוד בשבת. זאת על ידי תשלום גבוה יותר, מתן יום חופש כתחליף לשבת, וכן איסור על עבודה רצופה בכמה שבתות.

7. בכנסת ה- 19 הועלו הצעות חוק ונערכו דיונים רבים בנוגע למערך הכשרות: העלויות הגבוהות לבעלי עסקים, מונופול הרבנות ועוד. כיצד לדעתך יש לפעול על מנת לייעל את המערך?
אין כאן אף תשובה שמתאימה להשקפותי מכיוון שאני מתנגדת להפרטת המנגנון. אני חושבת שהמדינה צריכה לאפשר מערך כשרות לכל זרם שקיים בישראל.

עמר בר-לב – הערות:

7. בכנסת ה- 19 הועלו הצעות חוק ונערכו דיונים רבים בנוגע למערך הכשרות: העלויות הגבוהות לבעלי עסקים, מונופול הרבנות ועוד. כיצד לדעתך יש לפעול על מנת לייעל את המערך?
יש להשאיר את ההחלטה של כל בעל עסק איזה סוג מערך כשרות אם בכלל ברצונו לקיים. לגבי מוסדות ממלכתיים, צריך להיות מערך כשרות אחיד מוגן בחקיקה מתקדמת שמנוהלת על-ידי גוף ציבורי נבחר.

אראל מרגלית – הערות:

2. בכנסת ה-19 עלו מספר הצעות חוק המבקשות להגביר את הענישה על סרבני גט. האם תתמכי בחקיקה מסוג זה?
אני מאמין שזה גם אינטרס של הממסד הדתי והרבני להתיר עגונות.

מרב מיכאלי – הערות:

1. האם הנך תומכת בחקיקה שתאפשר נישואין אזרחיים/ברית זוגיות במדינת ישראל?
רצ"ב הצעת החוק בעניין.

2. בכנסת ה-19 עלו מספר הצעות חוק המבקשות להגביר את הענישה על סרבני גט. האם תתמכי בחקיקה מסוג זה?

יש דרכים טובות יותר להתמודד עם בעיית העגינות מאשר להחמיר ענישה על סרבני גט. רצ"ב הצעת החוק בעניין.

3. האם הנך בעד שריון מקומות לנשים בועדות ממלכתיות (האסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים, ועדה למינוי שופטים וכו') ובמועצות הדתיות?
ח"כ מיכאלי הייתה שותפה לחקיקה של שריון נשים הן בוועדה לבחירת דיינים והן בוועדה למינוי שופטים. בנוסף, ח"כ מיכאלי העבירה בקריאה טרומית הצעת חוק שמאפשרת מינוי אישה לתפקיד מנכ"לית בתי הדין הרבניים, והגישה הצעת החוק, עליה חתומים וחתומות 33 חברי וחברות כנסת, להבטחת ייצוג של מינימום 40% בכל חמישיה לכל מין ברשימות לכנסת.

4. האם יש לאפשר לכל יהודי/ה להתפלל לפי מנהגיו/ה ברחבת הכותל המערבי (כולל קריאה בתורה והנחת תפילין נשים)?
אין תשובה טובה באפשרויות. הקרובה ביותר היא א', אבל עם שמירה על זכותן של כל אחד וכל אחת להתפלל ליד הכותל כמנהגה, בהתאם לבחירתה (מה שעשוי לגרור גידור של זמנים, ללא עדיפות לקבוצה אחת על רעותה).

6. האם יש להפעיל תחבורה ציבורית בשבת?
ברור שלא צריכים להיות אוטובוסים בבני ברק ובמאה שערים בשבת. התחבורה הציבורית צריכה לשרת את מי שזקוקים לה.

מיקי רוזנטל – הערות:

1. האם הנך תומכת בחקיקה שתאפשר נישואין אזרחיים/ברית זוגיות במדינת ישראל?
מדינת ישראל חייבת להיות ככל מדינה מערבית, נאורה ומתקדמת. בשנת 2015 כל אדם רשאי להתחתן כרצונו ועם מי שהוא חפץ.

2. בכנסת ה-19 עלו מספר הצעות חוק המבקשות להגביר את הענישה על סרבני גט. האם תתמכי בחקיקה מסוג זה?
סרבני גט חייבים לשלם על העוול הגדול שהם עושים לבנות זוגם/ בני זוגם. כמובן שביטול מונופול ורפורמה מקיפה ברבנות, תביא לשיפור הטיפול בתופעה זו.

3. האם הנך בעד שריון מקומות לנשים בועדות ממלכתיות (האסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים, ועדה למינוי שופטים וכו') ובמועצות הדתיות?
אני תומך בכך באופן מוחלט ואף הצטרפתי ותמכתי בהצעות חוק בנושא זה בכנסת האחרונה.

5. האם לדעתך יש להתנות תקצוב מוסדות חינוך בלימודי ליבה מלאים?

ישראל מדינה מערבית ומתקדמת, היי-טק מתקדם, מו"פ פורץ דרך, רפואה מהטובות בעולם- לא ייתכן מצב שבו דורות של ילדים יגדלו ללא לימודים כה חשובים לכישורי חיים נדרשים.

6. האם יש להפעיל תחבורה ציבורית בשבת?

חשוב רק שלא ייפגעו זכויות העובדים בגלל התחבורה בשבת.

7. בכנסת ה- 19 הועלו הצעות חוק ונערכו דיונים רבים בנוגע למערך הכשרות: העלויות הגבוהות לבעלי עסקים, מונופול הרבנות ועוד. כיצד לדעתך יש לפעול על מנת לייעל את המערך?
יש לעשות רפורמה מקיפה ברבנות. יש המון אבטלה סמויה וגלויה אפילו. חייבים לייעל ולהגביר פיקוח. המצב שם לעיתים, שובר שיאים של התעמרות באזרחים.

9. האם על מדינת ישראל להכיר בגיורים של כלל הזרמים ביהדות (קונסרבטיבי, רפורמי)?
כל אדם שבחר להתגייר ולהשתייך לעם היהודי, יש לקבלו ולסייע כמה שניתן שתהליך הגיור יהיה נגיש ומותאם לכל זרם. בכך נחזק את הרוב היהודי ונביא לכך שאנשים לא יירתעו או ישברו נפשית מהתהליך הלא פשוט הקיים היום.

סתיו שפיר – הערות:

4. האם יש לאפשר לכל יהודי/ה להתפלל לפי מנהגיו/ה ברחבת הכותל המערבי (כולל קריאה בתורה והנחת תפילין נשים)?
יש לנקוט בכל האמצעים על מנת לאפשר לכל יהודי/ה להתפלל לפי מנהגיה/ו ברחבת הכותל תוך שמירה על רגשות כלל ציבור המתפללים.

9. האם על מדינת ישראל להכיר בגיורים של כלל הזרמים ביהדות (קונסרבטיבי, רפורמי)?

על מדינת ישראל להכיר בגיור של כלל הזרמים ביהדות אולם קיימת חשיבות להיותו של ההליך ממלכתי.

שלי יחימוביץ' – ציטוטים נבחרים מפסקת ההתייחסות:


תומכת בחופש דת ומצפון לכל האזרחים. שלי תומכת בהנהגת נישואים אזרחיים לכל בני זוג בישראל, בלא קשר לדתם או למינם. שלי תומכת בשריון נשים בבתי הדין הרבניים ובמועצות דתיות. כמו כן היא תומכת בהחלת לימודי ליבה בכל בתי הספר. כיושבת ראש אופוזיציה תמכה בהכרת המדינה ברבנים רפורמיים וקונסרבטיביים. שלי תומכת בהכרה בגיור של כל הזרמים. בנוסף תומכת ח"כ יחימוביץ' בשוויון בנטל השירות הצבאי.


הערותיהם של המועמדים/ות החדשים לפי הא'-ב':

שימי בראון – הערות:

3. האם הנך בעד שריון מקומות לנשים בועדות ממלכתיות (האסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים, ועדה למינוי שופטים וכו') ובמועצות הדתיות?
יש לשריין מיקום לנשים בוועדות או במוסדות שיש אפליה מגדרית מובנית.

5. האם לדעתך יש להתנות תקצוב מוסדות חינוך בלימודי ליבה מלאים?
מקצועות הליבה מהווים אבני יסוד חיוניות לחיים בתקופה המודרנית. ללא ידע בסיסי חיוני. אנו עלולים לגזור את גורלם של מאות אלפי ילדים לעוני, ולחוסר יכולת בסיסית להשתכר ולהתמודד עם האתגרים הניצבים בפני כל אדם בוגר בחברה הישראלית.

6. האם יש להפעיל תחבורה ציבורית בשבת?
תחבורה ציבורית צריכה להתקיים בכל ימי השבוע כולל בימי שבת. תחבורה הציבורית מהווה שירות חיוני בסיסי לאזרח אשר בלעדיה מודרות אוכלוסיות חלשות שאין ידן משגת לקנות רכב פרטי.

7. בכנסת ה- 19 הועלו הצעות חוק ונערכו דיונים רבים בנוגע למערך הכשרות: העלויות הגבוהות לבעלי עסקים, מונופול הרבנות ועוד. כיצד לדעתך יש לפעול על מנת לייעל את המערך?
יש לבטל את זכויות הבלעדיות של הרבנות הראשית על המילה "כשר". יש לאפשר לכל בעל עסק להציג תעודת כשרות על פי רצונו, כאשר הציבור מספיק חכם לדעת לזהות את הצרכים הדתיים אשר מתאימים לכל אחד ואחד.

9. האם על מדינת ישראל להכיר בגיורים של כלל הזרמים ביהדות (קונסרבטיבי, רפורמי)?
יש להקפיד כי לצד הכרה בהליכי גיור של זרמים שונים, יישאר הפיקוח בתוך כל זרם מוכר בידי המוסדות המרכזיים של כל זרם וזרם.

איתן בורשי – הערות:

7. בכנסת ה- 19 הועלו הצעות חוק ונערכו דיונים רבים בנוגע למערך הכשרות: העלויות הגבוהות לבעלי עסקים, מונופול הרבנות ועוד. כיצד לדעתך יש לפעול על מנת לייעל את המערך?
תומך באמור בסעיף ג', אך אינני חושב שמדובר בהפרטה. ניתן לייצר מערך ציבורי מוכר הפועל ברוח הזרמים השונים ביהדות, ולא בהכרח "להפריט"

אליס גולדמן – הערות:

1. האם הנך תומכת בחקיקה שתאפשר נישואין אזרחיים/ברית זוגיות במדינת ישראל?
חיה ותן לחיות. תומכת בכך ומקווה שאוכל לתמוך גם מתוך הכנסת.

5. האם לדעתך יש להתנות תקצוב מוסדות חינוך בלימודי ליבה מלאים?
צורת החינוך כיום מקשה על החרדים שרוצים להשתלב בחברה. כמו כן, גוף שמקבל מימון מהמדינה צריך לעמוד בתנאים שהציבה.

6. האם יש להפעיל תחבורה ציבורית בשבת?

ראוי שכל אדם יכבד ויקבל כבוד.

7. בכנסת ה- 19 הועלו הצעות חוק ונערכו דיונים רבים בנוגע למערך הכשרות: העלויות הגבוהות לבעלי עסקים, מונופול הרבנות ועוד. כיצד לדעתך יש לפעול על מנת לייעל את המערך?

כך כל אדם יוכל לבחור היכן לקנות על פי השקפת עולמו, ועלות הכשרות לא תוסיף ליוקר המחיה בארץ אשר גבוה גם כך.

חיה כהן – הערות:


2. בכנסת ה-19 עלו מספר הצעות חוק המבקשות להגביר את הענישה על סרבני גט. האם תתמכי בחקיקה מסוג זה?
ייצגתי את נשים אלו בנעמ"ת.

למואל מלמד – הערות:

1. אם הנך תומך בחקיקה שתאפשר נישואין אזרחיים/ברית זוגיות במדינת ישראל?
כל אדם צריך לקבל חופש מוחלט בכל הקשור לחיים האישיים שלו, כולל חופש בחירה בסוג וסגנון הנישואים.

2. בכנסת ה-19 עלו מספר הצעות חוק המבקשות להגביר את הענישה על סרבני גט. האם תתמוך בחקיקה מסוג זה?
כל אדם צריך לקבל חופש מוחלט בכל הקשור לחיים האישיים שלו, כולל חופש להיפרד מבני זוג אתם אבד הקשר.

3. האם הנך בעד שריון מקומות לנשים בועדות ממלכתיות (האסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים, ועדה למינוי שופטים וכו') ובמועצות הדתיות?
אני בעד אפליה מתקנת בכל הקשור למעמד הנשים בכל מוסדות שלטון, במיוחד במוסדות דת. יותר מדי זמן נשים קופחו בכל תחומי חיינו.

4. האם יש לאפשר לכל יהודי/ה להתפלל לפי מנהגיו/ה ברחבת הכותל המערבי (כולל קריאה בתורה והנחת תפילין נשים)?
יש להבטיח חופש דת במדינת ישראל ובין היתר חופש לזרמים שונים של יהדות.

5. האם לדעתך יש להתנות תקצוב מוסדות חינוך בלימודי ליבה מלאים?
כן, אבל, יש להבחין בין "תחומי הליבה" לבין "לימוד הליבה" ולאפשר חופש מסוים לזרמים שונים של תרבויות. אם לכמת, אפשר לדבר על כ-70% של לימודי הליבה וכ-30% חופש בחירה של מוסדות.

6. אם יש להפעיל תחבורה ציבורית בשבת?
יש לאפשר תחבורה ציבורית בשכונות, בהן זה לא פוגע בצביון הדתי, בכבישים מרכזיים ובין עירוניים.

7. בכנסת ה- 19 הועלו הצעות חוק ונערכו דיונים רבים בנוגע למערך הכשרות: העלויות הגבוהות לבעלי עסקים, מונופול הרבנות ועוד. כיצד לדעתך יש לפעול על מנת לייעל את המערך?
מטרת הכשרות במדינה מודרנית היא לוודא שהאוכל המוגש במוסדות מזון ובחנויות מתאים למאכל האדם. לא רק מערך כשרות יהודי אורתודוקסי מסוגל לבצע את העבודה הזאת. יש לאפשר לצרכנים חופש הבחירה בין האישורים ובין היתר להוזיל עלויות של השירות.

8. אם מדינת ישראל צריכה להכיר באופן ממסדי בכלל הזרמים ביהדות (הקונסרבטיבי, הרפורמי) ולהשוות את חלוקת התקציבים לזרמים השונים?
חלוקת תקציבים בהתאם לגודלו של כל זרם, כולל זרמים חילוניים ולא יהודיים. דבר זה יאפשר תחרות בריאה והתפתחות מואצת גם בתחומי הדת והתרבות.

9. אם על מדינת ישראל להכיר בגיורים של כלל הזרמים ביהדות (קונסרבטיבי, רפורמי)?
כל עוד זרם נחשב לזרם של יהדות יש לאפשר לו לבצע תהליכי גיור.

רוויטל סוויד – הערות:

1. האם הנך תומך בחקיקה שתאפשר נישואין אזרחיים/ברית זוגיות במדינת ישראל?
כאישה דתיה אני מאמינה כי לכל אחד יש את הזכות לחיות את חייו על פי השקפת עולמו ועל פי הערכים בהם הוא אוחז. קיימת בעיניי חשיבות רבה לגשר על הפער בין דתיים לחילוניים ובין דתיים וחילוניים לחרדים וגישור שכזה יכול לבוא רק ממקום של כבוד הדדי וממדיניות של חיה ותן לחיות.

2. בכנסת ה-19 עלו מספר הצעות חוק המבקשות להגביר את הענישה על סרבני גט. האם תתמכי בחקיקה מסוג זה?
תשובה ב' היא פועל יוצא של תשובה א' מכיוון שמדיניות שלא מאפשרת דרכי נישואים שונים מובילה לסרבנות גט. מדובר בתופעה כואבת בה לגברים יש עליונות על גבי נשים, אשר מוצאות את עצמן שנים רבות (בד"כ במיטב שנותיהן) כבולות בקשר נישואין ללא כל יכולת להתגרש, להקים משפחה ולפתוח דף חדש בחייהן.

3. האם הנך בעד שריון מקומות לנשים בועדות ממלכתיות (האסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים, ועדה למינוי שופטים וכו') ובמועצות הדתיות?
יש לחתור לשוויון מלא בין המינים בכל מרכיבי החיים ועל אחת כמה וכמה בכל גורם ממלכתי. כל עוד השוויון הזה לא מתקיים באופן טבעי יש לתמוך בו באמצעות חקיקה ושריון.

4. האם יש לאפשר לכל יהודי/ה להתפלל לפי מנהגיו/ה ברחבת הכותל המערבי (כולל קריאה בתורה והנחת תפילין נשים)?
מכיוון שאני מאמינה שיש לאפשר לכל אחד ואחת להתפלל ולקיים את מנהגיו ודתו בדרך שהוא מוצא לנכון תוך כדי אי פגיעה באלו המאמינים אחרת, הנני סבורה כי יש לאפשר להתפלל בכותל באופנים שונים אך זאת בתנאי ויסופקו המנגנונים המיוחדים, בין אם על ידי הפרדת שעות ובין אם על ידי הקצאת שטחים מיוחדים, שיאפשרו זאת תוך כדי התפשרות מסוימת מצד שני הצדדים.

5. האם לדעתך יש להתנות תקצוב מוסדות חינוך בלימודי ליבה מלאים?
הסיבה העיקרית שהצטרפתי לפוליטיקה היא בכדי להיאבק למען צמצום פערים בחברה הישראלית. צמצום שכזה לא יכול להתרחש ללא מתן הכלים וההזדמנויות הראויות לכל אזרחי ישראל ולימודי ליבה הם תנאי הכרחי לכך.

6. האם יש להפעיל תחבורה ציבורית בשבת?
ישנם אנשים רבים שאינם נוסעים בשבת ועצם הפעלת תחבורה ציבורית באזור מגוריהם יכולה לפגוע ברגשותיהם. עם זאת, אין זה הוגן ומידתי לשלול מכל אזרחי ישראל את היכולת להשתמש בתחבורה ציבורית בשבת, מה גם שהנפגעים העיקריים ממדיניות זו הן השכבות החלשות שלא יכולות לממן אחזקת רכב פרטי

7. בכנסת ה-19 הועלו הצעות חוק ונערכו דיונים רבים בנוגע למערך הכשרות: העלויות הגבוהות לבעלי עסקים, מונופול הרבנות ועוד. כיצד לדעתך יש לפעול על מנת לייעל את המערך?
לדעתי הרבנות היא זו שצריכה להנפיק את תעודות הכשרות על מנת שאנשים שמקפידים על אכילת מזון כשר ידעו בביטחון מלא כי המוסד שבו הם סועדים הוא כשר להלכה. יחד עם זאת, אני סבורה שיש לאפשר סוגי כשרויות נוספים, כגון: מוסד כשר אך פתוח בשבת, דבר שעל פי ההלכה כיום מונע מהמוסד לקבל תעודת כשרות.

8. האם מדינת ישראל צריכה להכיר באופן ממסדי בכלל הזרמים ביהדות (הקונסרבטיבי, הרפורמי) ולהשוות את חלוקת התקציבים לזרמים השונים?
זהו רק הוגן וצודק שכל אחד יוכל לקיים את היהדות שהוא רואה לנכונה אך המדינה צריכה לתקצב זאת באופן יחסי לכל זרם וזרם

9. האם על מדינת ישראל להכיר בגיורים של כלל הזרמים ביהדות (קונסרבטיבי, רפורמי)?
מדובר בסוגיה מורכבת - אני מאמינה ביהדות כגורם מאחד בעם ולא כמפלג. אם אדם כלשהו מעוניין להצטרף לעם היהודי, בחירה לא קלה שלעצמה, יש לאפשר לו זאת. מן הראוי לאפשר הקלות משמעותיות בהליכי הגיור ובין היתר להכיר בגיור הצבאי, אך יש להקפיד כי תהליך הגיור יתקיים ברוח ההלכה ויהיה בעל משמעות.

לאה פדידה – הערות:

3. האם הנך בעד שריון מקומות לנשים בועדות ממלכתיות (האסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים, ועדה למינוי שופטים וכו') ובמועצות הדתיות?
יש שלוש ערים בארץ שיש אישה בראש מועצה דתית ואחת מהן זה העיר יוקנעם וזה כי אני התעקשתי, אני סגנית ראש עריית יוקנעם והדבר היה חשוב לי מאוד כחלק מהתפקיד שלי בעירייה.

גלעד קריב – הערות:

1. האם הנך תומך בחקיקה שתאפשר נישואין אזרחיים/ברית זוגיות במדינת ישראל?
ואף יוזם!


תנאי שימוש
עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר