חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
תאריך: 9.9.14

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: 92% מהמתגיירים הינם עולים

כך עולה ממחקר שערך מרכז המידע והמחקר של הכנסת ('מממ') בשנת 2012 העוסק בהיקף הגיורים והמרות דת מהיהדות לדתות אחרות בישראל.
המחקר סוקר את המסכות החוקית המאשרת גיורים והמרות דת וכן, מציג את הנתונים הכמותיים והדמוגרפיים אודות המתגיירים.
כמו כן, המחקר עוסק גם באותם הממירים את דתם, לפיו, כשליש מהמרות הדת הינם מהיהדות ל'דת אחרת', אך רוב המרות הדת נעשות מ'חסר דת' ל'דת אחרת'.
להלן תמצית המחקר:

היקף גיורים והמרות דת מיהדות לדתות אחרות בישראל

סמכות אישור הגיורים והמרות הדת
המרת דת, נוסף על היותה תהליך אמוני, היא גם הליך משפטי שבסופו המדינה נותנת לפרט תעודת המרה המאשרת שעבר מדת אחת לאחרת. הסמכות לאישור המרת דת ליהדות, כלומר גיור, היא בידי אגף הגיור שבמשרד ראש הממשלה.
אגף זה אחראי כיום למכלול השירותים הניתנים למבקשים להתגייר, והוא הגוף המוסמך להנפיק תעודות המרה המעידות על השלמת תהליך גיור.
מי שהשלימו תהליך גיור זכאים להירשם כיהודים על-פי חוק מרשם האוכלוסין, , ולקבל אזרחות ישראלית. מן ההיבט הדתי הגיור מאפשר למתגייר להיכלל בקהל, דהיינו להינשא ולהיקבר כיהודי.

יודגש כי בנתונים במסמך זה על מספר תעודות ההמרה שהונפקו נכללות תעודות שניתנו
למתגיירים בהליך גיור אורתודוקסי בלבד, שהוא הליך הגיור הרשמי במדינת ישראל.

הסמכות לאשר המרת דת מיהדות לדתות אחרות היא בידי יחידת העדות הנוצריות והמרות הדת במשרד המשפטים. הסמכות לאשר המרות דת שאינן גיור הנערכות על-פי פקודת העדה הדתית (המרה) הועברה אליו בשנת 2005 ממשרד הדתות, ומאז הממונה על ענייני העדות הנוצריות והמרות הדת במשרד המשפטים מוסמך להנפיק תעודות המעידות על המרת דת מעדה דתית מוכרתאחת לעדה דתית מוכרת אחרת.

כיום פועלים בישראל ארבעה בתי-דין מיוחדים לגיור שנועדו לעסוק באופן ייחודי בתחום זה,
בלי לשלול את סמכות בתי-הדין הרבניים. נוסף על כך, מאז שנת 2002 מתקיים מסלול גיור
לחיילים במסגרת שירותם בצה"ל.

היקף הגיורים בשנים 2002-2011
בשנים 2002-2011 הונפקו על-ידי אגף הגיור במשרד ראש הממשלה כ-50,270 תעודות גיור.
הרוב המכריע של מקבלי תעודות גיור בשנים אלו התגיירו במסגרת בתי-הדין
המיוחדים לגיור (88%) כ-11% מכלל מקבלי תעודות הגיור בתקופה זו התגיירו במסגרת צה"ל ופחות מ-1%התגיירו במסגרת בתי-הדין הרבניים.
ניכר כי הרוב המכריע של המתגיירים בכל אחד משלושת הגורמים המוסמכים לגייר הם עולים (כ-92%).
לפי אגף הגיור, רוב המתגיירים במסגרת השירות בצה"ל הינם עולים מחבר העמים, ובבתי הדין המיוחדים לגיור- כשני שליש הינם יוצאי אתיופיה (67%) כ-22% הינם יוצאי חבר המדינות וכ-11% הם יוצאי מדינות אחרות.

היקף המרות הדת לדתות אחרות
בשנת 2011 אושרו בישראל 423 המרות דת, כשליש מהן (143) מיהדות לדתות אחרות.
אין למשרד המשפטים נתונים על חלקם של העולים בקרב הממירים את דתם מיהדות לדתות
אחרות. גורמים במשרד המשפטים מעריכים כי חלקם עולים.
השיעור הגבוה ביותר של המרות דת מכלל המרות הדת שאושרו בשנת 2011 היה מ"חסר דת" לדת אחרת (כ-41%).

לקריאת המחקר המלא לחצ/י כאןתנאי שימוש
עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר