חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
תאריך: 25.8.14

מדוע נעצרות 'נשות הכותל' בגין הפרת הוראה חוקית?

מרכז המידע והמחקר של הכנסת ('מממ') פרסם בשנת 2013 מחקר אודות תפילת נשות הכותל בכותל המערבי.
המחקר סוקר את פועלן של קבוצת 'נשות הכותל' ואת ההתפתחויות ביחס החוקי אליהן.
מן המחקר עולה כי התפילה נמנעה מהן בשל 'פגיעה ברגשות ציבור המתפללים' וכי החל משנת 1996 בה כונסה ועדת מנכ"לים על מנת לדון בפתרון לסוגיה זאת, טרם נמצא פתרון להסדרת הסוגיה.

להלן תמצית המחקר-

תפילת נשות הכותל בכותל המערבי


רקע
נשות הכותל הן קבוצה של נשים המגדירות את עצמן "נשים אורתודוכסיות, קונסרבטיביות ורפורמיות אשר כל ראש חודש מתאספות לתפילה בכותל המערבי". נשות הכותל מבקשות להתפלל בקול, לקרוא בתורה ולהתעטף בטלית בעזרת הנשים שברחבת הכותל המערבי. מנהגים אלו שונים ממנהגי התפילה המקובלים בכותל המערבי, אם כי יש מחלוקת בדבר האיסור ההלכתי אודותם.

סקירה כרונולוגית
בשנת 1988 לראשונה התאגדה קבוצת נשים יהודיות לתפילה בכותל המערבי תוך התעטפות בטלית וקריאה בקול בספר התורה התפילה לוותה בהתנגדות ואף באלימות כלי המתפללות.
לאחר תפילה זאת נפגשו "נשות הכותל" עם הרב הממונה על רחבת הכותל וסוכם כי ימשיכו בתפילתם ללא טליתות וספרי תורה, הסכמות אלו לא קוימו.

בדצמבר 1989 הוסיף שר הדתות תקנה לתקנות השמירה על המקומות הקדושים ליהודים. התקנה קובעת כי חל איסור "עריכת טקס דתי שלא על פי מנהג המקום, הפוגע ברגשות ציבור המתפללים כלפי המקום".
כחודש לאחר מכן ביקשו "נשות הכותל" לקיים שוב את התפילה, כניסתן לרחבת הנשים בכותל המערבי נמנעה ובעקבות הדבר הוגשה עתירה לבית המשפט העליון שנדחתה (בג"ץ 8201581 סוזן אלטר ואח' נ' השר לענייני דתות ואח').
במאי 1994 החליטה הממשלה על מינוי ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד רוה"מ שתמליץ בתוך שישה חודשים על "פתרון אפשרי שיקיים את חופש הגישה לכותל המערבי ואת חופש התפילה ברחבתו, תוך צמצום הפגיעה ברגשות המתפללים במקום".

באפריל 1996 הוגשו המלצות ועדת המנכ"לים שקבעו כי הפינה הדרום מזרחית הינה החלופה המתאימה לקיום תפילתן ל "נשות הכותל".

ביוני 1997 החליטה ועדת השרים לענייני ירושלים לאמץ את מסקנות ועדת המנכ"לים, ועדת השרים קבעה כי "בהסתמך על הערכת משטרת ישראל לא ניתן לאפשר תפילת העותרות לפי דרכן,
ברחבת הכותל המערבי", כמו כן היא המליצה לבחון אפשרות לאתר תפילה חלופי.
באותה העת פעלה ועדה בנושא הגיור בראשות שר האוצר דאז יעקב נאמן, והנושא הובא בפניה, בספטמבר אותה שנה הגישה ועדת נאמן את מסקנותיה וקבעה כי קשת רובינסון היא "החלופה המעשית ביותר לצורכיהן ולתביעותיהן של נשות הכותל". המלצות אלה לא התקבלו על ידי "נשות הכותל".

בשנת 2003 קבע בית המשפט העליון כי אתר קשת רובינסון "אינו עשוי לשמש אתר תפילה ראוי", וקצבו 12 חודשים לממשלה להסדירו ולהציע הסדר "המקובל על שני בעלי הדין". כמו כן הם ציינו כי הוא משמש גן ארכיאולוגי ונתון באחריותה של רשות העתיקות, וזו "אינה מסכימה כי ייערכו באתר שינויים כלשהם להכשרתו למקום תפילה".
מאז פסיקת בג"ץ האחרונה בשנת 2003 נשות הכותל ממשיכות להגיע לתפילות ראש חודש בעזרת הנשים שברחבת הכותל המערבי. לא תמיד התאפשר להן לקיים את תפילותיהן כמנהגן. עם השנים נרשמו כמה מעצרים בגין "התנהגות במקום ציבורי באופן העלול להביא להפרת השלום", "הפרת הוראה חוקית", "מעשה אסור בתחומי המקומות הקדושים", התעטפות בטלית ונשיאת ספר תורה וכן פעילות הורחקו מהכותל לתקופות שונות.

התפתחויות אחרונות
באפריל 2013 נעצרו חמש מנשות הכותל במהלך תפילת ראש חודש אייר, בדיון בבית-משפט
השלום בירושלים שחררה השופטת שרון לארי-בבלי את העצורות ודחתה את בקשת המדינה לאסור את כניסתן לכותל בזמנים מסוימים . בהודעה לעיתונות שהוציאו "נשות הכותל" לאחר הפסיקה הן ציינו כי הן רואות בפסק-הדין "החלטה מהפכנית, המאפשרת ביטוי ליותר מצורת תפילה אחת וכוללת תקדימים שישנו סדרי עולם".
במקביל החל מר נתן שרנסקי, יושב-ראש הסוכנות היהודית, תהליך של היוועצות שבסופו יגיש המלצות לראש הממשלה בנוגע ליצירת מתחם כותל אחיד, שישרת זרמים ביהדות וכן את הציבור הישראלי המעוניין בחוויה משפחתית ללא הפרדה. אשר יהיה אפשר להיכנס להכנס אליו 24 שעות ביממה בלי תשלום, דרך כניסה אחת, וכן כל השירותים הניתנים ברחבה היום יינתנו גם במתחם החדש.

בכנסת ה-19 הוגשה הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – הבטחת פלורליזם דתי),
מטעם סיעת מרצ, המבקשת להוסיף סעיף לחוק שבו יובטח "חופש הגישה והפולחן של הזרמים והתנועות הדתיות השונות וכן יבטאו את ערך השוויון המגדרי". בדברי ההסבר להצעת החוק
נכתב כי יש לאפשר לנשים שוויון מלא בבואן להתפלל במקומות הקדושים, ונזכרים במפורש סידורי התפילה בכותל המערבי.

לקריאת המחקר המלא לחצ/י כאן
תנאי שימוש
עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר