חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
ניצן הורוביץ

ניצן הורוביץ

 • הצבעה בוועדת השרים: לא התקבלה הצעת החוק של חברי סיעת מרצ להפעלת תחבורה ציבורית בשבת


  וועדת השרים לענייני חקיקה דחתה ביום ראשון (29.6) את הצעת החוק של חברי סיעת מרצ - ניצן הורוביץ, זהבה גלאון, אילן גילאון, תמר זנדברג, מיכל רוזין ועיסאווי פריג', לפיה תתאפשר תחבורה ציבורית ביום שבת תוך התחשבות בצביון יום המנוחה על ידי שינוי קווים מסוימים וכן הפחתת התדירות.
  קראו את הידיעה המלאה וגלו מי הצביע בעד, מי הצביע נגד, ומה הם פרטי ההצעה. 
  תקציר...
 • הצבעה: לאפשר מינויה של אישה לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים


  הצבעה: להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות דיינים), התשע"ד-2014

  מהות החוק:
  "הצעת החוק יוצרת אחידות בין הליך מינויו של מנהל בתי הדין הרבניים להליך מינויו של מנהל בתי המשפט, הליך המוסדר בסעיף 82 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984. מטרת ההצעה לאפשר מינויה של אישה לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים".  

  הצעת החוק עברה לוועדה ברוב של 29 בעד 12 נגד ו-2 נמנעים.
  תקציר...
 • הצבעה: להחיל על בני זוג מאותו המין את הוראות חוק בית המשפט לענייני משפחה

  בעד


  הצבעה: להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון - בני זוג מאותו המין), התשע"ג-2013

  מהות החוק:
  "חיים משותפים של בני זוג מאותו המין הם תופעה נפוצה בישראל. בני זוג אלה בוחרים להקים ביחד תא משפחתי לכל דבר ועניין ובכך מקבלים עליהם את הזכויות והחובות הנגזרים משותפות חייהם. משום כך, ראוי להחיל על בני זוג מאותו המין את הוראות חוק בית המשפט לענייני משפחה. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר הפסיקות בבתי המשפט מתייחסות בפועל לתא המשפחתי שיוצרים בני זוג מאותו המין כאל תא משפחתי לכל דבר ועניין".  

  הצעת החוק נדחתה ברוב של 42 נגד, 17 בעד, נמנע 1 ו-1 שלא הצביע.
  תקציר...
 • הצבעה: לאסור שידול להמרת דת

  נגד

  הצבעה: להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור שידול להמרת דת), התשע"ג-2013

  מהות החוק:
  "מוצע כי לצד האיסור על מתן הטבות כפיתוי להמרת דת, ייאסר גם עצם השידול להמרת דת, כשזה נעשה בפניה ישירה לאדם.
  עוד מוצע להחמיר את העונש החל על מי שעורך טקס המרת דת של קטין, ולהעמידו על שנתיים מאסר, במקום שישה חודשים, כקבוע היום בסעיף 368(א) לחוק".

  הוחלט לא להעביר את הצעת החוק לוועדה ברוב של 36 מתנגדים 11 תומכים ו-0 נמנעים.
  תקציר...
 • הצבעה בקריאה טרומית במליאה: הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדר), התשע"ג–2013

  בעד


  מהות בחוק
  "לאור התמורות שחלו בחוק הישראלי מאז שנת 1992 ועד היום, ולנוכח הפגיעה התכופה בקהילת הלהט"ב (לסביות, הומואים, טראנסג'נדרים וביסקסואלים) בגין נטייה מינית או זהות מגדר, בדרך של הפליה והתנכלות, הגיעה העת לתקן את חוק הפרשנות, התשמ"א–1981. מעבר למשמעות המשפטית, בכוחו של שינוי זה להשפיע גם מבחינה חינוכית וחברתית".  

  הצעתו של ח"כ ניצן הורוביץ עבר ברוב של 48 תומכים מול 13 מתנגדים.
  תקציר...
 • הצבעה בקריאה טרומית במליאה: הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התשע"ד–2013

  בעד


  מהות החוק:
  "כיום קיימים מגוון חוקים אשר מטרתם מניעת הפליה. לאור התמורות בחברה הישראלית אנו רואים לנכון לבצע תיקון כללי בסעיפי איסור ההפליה, דרך תיקון חוק הפרשנות, התשמ"א–1981. חוק זה יהווה כלי פרשני לבתי משפט בכל סוגיה הקשורה להפליה ואף הצהרה חינוכית בנוגע לשוויון הזכויות בחברה הישראלית". 

  הצעתו של ח"כ עופר שלח עברה ברוב של 54 תומכים מול 14 מתנגדים.
  תקציר...
 • הצבעה: תוגבל מכירה של קמעות ותשמישי קדושה בבתי עלמין

  בעד


  הצבעה: להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - הגבלת מכירת מוצרים ושירותים בבתי עלמין), התשע"ג-2013

  מהות החוק
  "בבתי העלמין קיימת תופעה, לפיה מסתובבים בשטח המקום אנשים המוכרים קמעות ותשמישי קדושה למשפחות האבלות. המשפחות, שאינן יודעות את נפשן מרוב צער, ולעיתים קרובות גם אינן מתמצאות בהלכות הדת לעומקן, חשות חובה הלכתית ברכישת מוצרים אלו. תופעה זו מתרחבת גם אל המבקרים הנוספים שמרגישים צורך לנחם את המשפחה. מדובר כמובן בניצול ציני של אבלם של האנשים לצורך עשיית רווח, תופעה שיש למנוע.
  מטרתו של התיקון היא הסדרת הפעילות המותרת בשטח בית העלמין ומניעת ניצולם של האבלים. בנוסף, התיקון שואף להסדיר את סוגיית הזיהוי של עובדי חברה קדישא כך שיוכלו האבלים להבדיל בין גורמים מורשים שמטרתם סיוע בקבורה על פי ההלכה לבין גורמים בעלי אינטרסים פרטיים בשטח בית העלמין".   

  הצעת החוק עברה לדיון בוועדה ברוב של 49 בעד 0 מתנגדים ונמנע אחד. 
  תקציר...
 • הצבעה: קביעת תעריפים מקסימליים והקמת מערך קיפוח עבור שירות הנפקת תעודות כשרות

  בעד

  הצבעה: להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - פיקוח על מחירי תעודת הכשר), התשע"ג-2013

  מהות החוק:
  "כיום אין כלל פיקוח על מחירים אותם גובים משגיחי כשרות עבור מתן תעודת הכשר לבתי עסק. בפועל, לעיתים מתנהגים משגיחי הכשרות כמונופול וגובים תעריפים גבוהים יתר על המידה ביחס לשירותים אותם הם מספקים. בכך הם מנצלים לרעה את תלותם המוחלטת של בתי העסק בהם לצורך מחייתם. לפיכך, תיקון זה מציע שהשר לשירותי דת יחויב לקבוע תעריפים מרביים למתן השירות של הנפקת תעודת הכשר על ידי משגיחי כשרות. בנוסף, תיקון זה מציע לנקוט בסנקציה של שלילת הרשאות להנפיק תעודות הכשר ממשגיח אשר יגבה תעריף גבוה מזה שייקבע על ידי השר".

  הצעת החוק נדחתה ברוב של 29 מתנגדים 13 תומכים ו-1 שלא הצביעה. 
  תקציר...
 • הצבעה: בחירת רב ראשי אחד לכל עדות ישראל

  נמנע

  הצבעה: להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - רב ראשי אחד לכל עדות ישראל), התשע"ג-2013 

  מהות החוק:
  "לפי הצעה זו יבחר רב ראשי אחד למדינת ישראל שיישא גם את התואר החופף והקודם לו "הראשון לציון". הרב הראשי יעמוד בראש מועצת הרבנות הראשית. במקביל ייבחר נשיא בית הדין הרבני הגדול שיעמוד בראש מערכת בתי הדין ויהיה חבר במועצת הרבנות הראשית מכוח תפקידו".

  הצעת החוק עברה לדיון בוועדה ברוב של 37 תומכים 10 מתנגדים ונמנע אחד. 

  תקציר...

לחצו כאן וכתבו לניצן הורוביץ
מכון על משמר הכנסת יעביר לחברי וחברות כנסת פניות העוסקות בנושאי דת ומדינה.
לפנייה בנושאים אחרים, אנא צרו קשר עם הח"כ באמצעות אתר הכנסת, בכתובת:
http://main.knesset.gov.il/mk/current/Pages/default.aspx

שם מלא *
דוא"ל *
טלפון
הודעה *

תאריך לידה: 24/02/1965

השכלה:
L.L.B במשפטים, אוניברסיטת תל אביב 
הסמכה כעורך דין

תפקידים בכנסת:
הכנסת ה-18:
יושב-ראש ועדה מיוחדת לבעיית העובדים הזרים
חבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה
חבר בוועדה משותפת לנושא סביבה ובריאות
חבר בוועדה מיוחדת לבעיית העובדים הזרים
יושב-ראש השדולה הסביבתית-חברתית
יושב-ראש השדולה להצלת ים המלח
יושב-ראש שדולת התרבות
יושב-ראש השדולה לשוויון אזרחי ופלורליזם
יושב-ראש השדולה למאבק בהומופוביה
חבר בשדולה למען הדיור הציבורי
חבר בשדולה למען העסקה ישירה
חבר בשדולה לקידום פתרון של שתי מדינות והפרדה בין ישראל והפלסטינים
חבר בשדולה לחיזוק העם היהודי
חבר בשדולה למען העיר תל-אביב - יפו
חבר בשדולה למען השלטון המקומי
חבר בשדולה לקידום היחסים עם אירופה
חבר בשדולה למאבק בגזענות
יושב-ראש אגודת הידידות הפרלמנטרית ישראל-פולין

שירות צבאי:
שירת ככתב צבאי וכעורך חדשות החוץ בגלי צה"ל, כולל שנת קבע

מצב משפחתי: בזוגיות

מקום מגורים: תל אביב

תפקידים נוספים:
חבר הנהלת ”האגודה לזכויות האזרח בישראל”
חבר הנהלת ”תחבורה היום ומחר”
חבר הנהלת איגוד הכתבים הזרים בפאריס
מזכ”ל ארגון ”אינטרמדיה” לסיקור ביה”ד הפלילי הבינ”ל לרואנדה
כתב, עורך ופרשן בגלי צה”ל, ”הארץ”, ”חדשות”, וערוץ 10
זוכה פרס ”פראט” לתקשורת בנושא סביבה לשנת 2007

התמחות בפרקליטות מחוז ת"א ובבית המשפט בת"א בתחומי מיסוי וניירות ערך
חבר לשכת עורכי הדין

פרטי התקשרות:
nhorowitz@knesset.gov.il 
תנאי שימוש
עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר