חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
שולי מועלם - רפאלי

הצעת חוק הרשות למתן שירותי השגחה על הכשרות, התשע"ו –2016


החוק המוצע להקמת הרשות למתן שירותי השגחה על הכשרות יאפשר את מימושם המלא של הנהלים שנקבעו ע"י המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית וכן ימנע ניגוד עניינים בין המשגיח למושגח, המתבטאת בין השאר בכך שהגוף המושגח  משלם ישירות (וללא פיקוח ראוי) את שכרו של המשגיח.
הקמת הרשות תאפשר ניהול ופיקוח ציבורי רחב על כל מערך הפיקוח על הכשרות ומבלי לפגוע בסמכות ההלכתית של הרבנים נותני תעודת ההכשר.
תקציר...
משה גפני

אישור הצעת החוק פטור מארנונה לבית מדרש ולישיבה להכנה בקריאה ראשונה בוועדת הכספים

ביום שלישי ה-17.1.2017 וועדת הכספים של הכנסת קיימה דיון לקראת קריאה ראשונה על חוק 
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה
לבית מדרש ולישיבה), התשע"ה–2015. הצעת חוק זו של חברי הכנסת יואב בן צור (ש"ס) ומנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה) מבקשת לקבוע שגם אם מתקיימים במבנה או בחלק ממבנה של בית כנסת שייעודו העיקרי הוא קיום תפילה, לימודי תורה או שימושים נוספים לצרכים הנובעים מקיום התפילה ומלימוד התורה שאינם בגדר פעילות עסקית, לא תוטל ארנונה כללית או אגרה על המבנה.
הוועדה אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק ללא מתנגדים. אולם, במהלך הדיון עלו שתי נקודות משמעותיות. הראשונה, מנכ"ל עיריית ירושלים הופיע בדיון וביקש להציג בפני חברי הוועדה את ההשלכות של הצעת החוק, בהן הצורך להחיל הצעת חוק זו על כלל זרמי היהדות וכלל הדתות. השניה, נציג אגף תקציבים במשרד האוצר הודיע שהוא מעריך שעלותה של הצעת החוק היא בין 18-24 מיליון שקל, ומשום כך דרושים למעלה מ-50 ח"כים להעברתה של הצעת החוק. 
תקציר...
יעקב אשר

"אל תגידו לי מה החסה ומה התולעת"- ח"כ יעקב אשר בוועדת הכלכלה

ועדת הכלכלה דנה ביום 16 בינואר 2016 בעלויות מונופול הכשרות והפגיעה בעסקים. חברי וחברות הכנסת התווכחו בשאלת הרגולציה על שירותי הכשרות, במשמעויות התקציביות לבעלי העסקים ולצרכנים, ובתפקידה של הרבנות הראשית.
תקציר...
אברהם נגוסה

הצעת חוק להסדרת הפיקוח על מוהלים, התשע"ז–2017


מוצע בהעצת חוק זו להסדיר את סמכויותיה של הוועדה ולעגן את פעילותה בחקיקה. בנוסף, כדי לאפשר למוהלים שכבר קיבלו הסמכה בעבר להירשם מחדש לתחום, מוצע לקבוע כי מי שהיה מוהל מוסמך לפי רשימה שפורסמה על ידי הרבנות הראשית, יהיה זכאי לרישיון ביום תחילתו של חוק זה.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת הקודמת, ואף בכנסת זו על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/2894/20. הצעתו של ח"כ שטרן הוסרה מסדר היום ביום י"ד בכסלו התשע"ז (14 בדצמבר 2016)).
תקציר...
יואל רזבוזוב

"היהדות היא של כולם ולא יכול להיות שזרם אחד לוקח מונופול"- ח"כ רזבוזוב בועדת העליה והקליטה


בוועדת העלייה והקליטה, התקיימה ב11 בינואר 2017 פגישה עם חברי "הקואליציה לשוויון ביהדות" JREC  מטעם הוועד היהודי האמריקני AJC. יו"ר הוועדה, ח"כ אברהם נגוסה (הליכוד) הדגיש כי "חשוב לשמור על הקשר עם יהדות התפוצות - תוך שמירה על דמותה של מדינת ישראל. זרמים ביהדות ארה"ב מבקשים לקחת חלק בעיצוב דפוסי החיים היהודיים של המדינה, והדיאלוג הוא הדרך לשמור על העם היהודי כמשפחה אחת".
לדברי ד"ר דב זקהיים, לשעבר תת-שר ההגנה האמריקאי ומייסד הקואליציה, 85% מהקהילות היהודית בארה"ב אינן אורתודוקסיות, ולכן אינן מוכרות ע"י הרבנות הראשית לישראל – וגיוריהן, נישואיהן וגירושיהן אינם מוכרים על ידי המדינה. "הנתק הזה הוא בעיה לביטחונה הלאומי של ישראל, משום שהתרחקות של יהודי ארה"ב מישראל, כפי שמתבטאת כבר היום, תביא לדעיכת תמיכת הממשל בארה"ב בישראל". 
תקציר...
יגאל גואטה

הצבעה במליאת הכנסת על חוק הגנה על בתי עסק (ימי המנוחה), התשע"ז–2017

בעד

ביום שני ה-10.1.2017 אושרה במליאת הכנסת ברוב של 41 ח"כים וללא מתנגדים, הצעת חוק הגנה על בתי עסק (ימי המנוחה), התשע"ז–2017. הצעת חוק זו אשר הוגשה מגוון חברי כנסת מן הקואליציה והאופוזיציה, חרדים, דתיים וחילונים, יהודים וערבים מבקשת להבטיח שבעל עסק לא יחויב להפעיל את בית העסק ביום השבת.
תקציר...
עיסאווי פריג'

דיון והצבעה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת חוקה על תיקון מס'18 לחוק מינוי קאדים ובחירתם

בעד

ביום שלישי ה10.1.2017 קיימה וועדת חוקה דיון בראשותו של ח"כ בני בגין (ליכוד) לשם הכנה לקריאה שנייה ושלישית של הצעת החוק של ח"כ עיסוואי פריג' (מרצ)- הצעת חוק הקאדים, תיקון מס' 18 מינוי קאדים ובחירתם, התשע"ז-2016. בדיון נוכחו רק חברי הכנסת בגין ופריג' והדרג המקצועי. אולם, יש לציין שח"כ פריג' הביע תרעומת שהנשיאות וההנהלה של בתי הדין השרעיים בחרו לשלוח את הדרג המקצועי הזוטר, ולא הגיעו בעצמם לדיון על אף שעודדו אותו לפעול להעברת החוק.
תקציר...
דוד אמסלם

דיון סוער בוועדת הפנים על הכשרת המוהלים: "תתביישו, אתם שלקחתם בעלות על היהדות"

בדיון סוער שהתקיים היום בוועדת הפנים בראשותו של ח"כ דודי אמסלם (הליכוד), נידון נושא הפיקוח על המוהלים שאינו מוסדר בחקיקה.  נציגי הקהילה האתיופית שהביעו מחאה על ההתנהלות בפרשת הרב אסולין הוצאו בכוח מן האולם תוך שהם קוראים לעבר נציגי הרבנות: "תתביישו, אתם שלקחתם בעלות על היהדות. היא לא רק שלכם". נציג הרבנות ציין בתגובה כי "אנחנו מתנערים מכל וכל מההתנהלות של הרב אסולין,  הוא לא מייצג את הרבנות."
הדיון סטה לכל אורכו באופן טבעי לפרשת הרב אסולין ושאלת האפליה כלפי האוכלוסיה האתיופית הן מצד חברי הכנסת והן מצד האורחים, אך יו"ר הוועדה אמסלם התעקש לדון בשאלת המסגרת- היא תהליך הכשרתם של המוהלים וחוקיותו. 
תקציר...
יואב בן צור

פטור מארנונה לבתי מדרש וישיבות- דיון בועדת הכספים

ב 2 בינואר 2017 ועדת הכספים דנה בהצעת חוק שתכליתה לפטור מארנונה בתי כנסת שבתוך בתי מדרש וישיבות, בדומה לפטור הניתן לבתי כנסת על פי חוק.

יו"ר ועדת הכספים גפני: "יש לתקן את האפלייה האבסורדית בחוק בין בתי כנסת לבין בתי כנסת שמתייקמים בהם מעבר לתפילות גם לימודי תורה, בתי מדרש וישיבות"

הצעת חוק שתכליתה למנוע את החרגתם של ישיבות ובתי מדרש מהחוק המקנה פטור מארנונה לבתי תפילה, בתי כנסת, מסגדים וכנסיות, נדונה בוועדת הכספים. מדובר בהצעת חוק פרטית שיזמו חברי הכנסת יואב בן-צור (ש"ס) ומנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה) ושנועדה להוסיף הבהרה לחוק שחוקק עוד בכנסת ה- 18 אותו יזם יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), ושמקנה את הפטור מארנונה לבתי תפילה. מיישום החוק הקיים מתברר שרשויות מקומיות אכן פוטרות מארנונה בתי תפילה, אך ירושלים מחריגה מפטור זה בתי מדרש וישיבות. ההצעה הנוכחית קובעת, כי שגם אם מתקיימים במבנה או בחלק ממבנה של בית כנסת שייעודו העיקרי הוא קיום תפילה, לימודי תורה או שימושים נוספים לצרכים הנובעים מקיום התפילה ולימוד התורה, שאינם בגדר פעילות עסקית, לא תוטל ארנונה או אגרה על המבנה.

תקציר...
רויטל סויד

ח"כ רויטל סוויד בדיון על הוספת איש דת לוועדות להפסקת הריון:"אתם עושים נזק לנשים. צאו לנו מהרחם."

היום (02.01.2017) התקיימה ישיבה סוערת בוועדה לקידום מעמד האישה בראשותה של ח"כ עאידה תומא סלימאן- זאת אור הצעתם של חברי הכנסת יהודה גליק (הליכוד) ועבד אל חכים חג'-יחיא (הרשימה המשותפת) להוסיף להרכב הוועדות להפסקת הריון איש דת יועץ. בדיון התבטאו חלק מחברי וחברות הכנסת בצורה חריפה כנגד ההצעה, והדגישו את הצורך במתן אוטונומיה לנשים, שאינן זוכות לה באופן מוחלט גם בפתחה של שנת 2017.
תקציר...

מהו מכון על משמר הכנסת?

מכון מעקב אזרחי אחר עמדות, התבטאויות, הצעות חוק והצבעות של נבחרות ונבחרי ציבור בתחום הדת והמדינה

המדיניות הממשלתית בתחום יחסי הדת והמדינה בישראל אינה משקפת את התמורות שחלו בחברה הישראלית בעשרים השנים האחרונות. מחוקקות ומחוקקים רבים עוד לא הבחינו בשינוי, אך רוב חוצה מגזרים תומך בהגדרה מחודשת ליחסים בין דת ומדינה בישראל.

בין הציבור ובין נבחריו נפער פער. חלק מנבחרות ונבחרי הציבור כלל לא ניסחו לעצמם משנה סדורה בתחום הדת והמדינה, לאחרים משנה מוצקה וברורה אך לא תמיד ידועה. בשני המקרים אין לציבור הרחב כלי יעיל לעקוב אחר עמדותיהם והצבעותיהם של נבחריו.

מכון על משמר הכנסת: מרכז ומציג מידע אודות עמדותיהם ופעולותיהם של נבחרות ונבחרי הציבור במכלול הנושאים הנוגעים ליחסי דת ומדינה בישראל.

מכון על משמר הכנסת משרת את הדמוקרטיה הישראלית:
דמוקרטיה איתנה יודעת לחדד את האחריותיות (Accountability) ואת השקיפות (Transparency) בין האזרח לנבחריו. מכון על משמר הכנסת מסייע להגשים ערכים אלו באמצעות מרכז מידע אינטרנטי שמשתף את הציבור בעמדותיהם העקרוניות, ביוזמותיהם הפרלמנטאריות, בהתבטאויותיהם הציבוריות ובמכלול הצבעותיהם של חברי וחברות הכנסת בנושאי דת ומדינה.

המכון מרכז מידע באופן רצוף, שקוף ופתוח לציבור בענייני חקיקה, מדיניות, התנהלות הכנסת, לרבות דף אישי לכל חבר וחברת כנסת שבו יוצגו:

עמדות והשקפת עולם – ריכוז עמדות היסוד הערכיות של חברי וחברות הכנסת בשורה של נושאים עקרוניים, הנוגעים לדמוקרטיה, לחופש הדת ולחופש מדת בישראל.

יוזמות והצעות חוק – מעקב אחר הצעות החוק והיוזמות אותן מקדמים חברי הכנסת בתחומים המבקשים להשפיע על יחסי דת ומדינה בישראל.

הצבעות – איסוף, הצגה ומעקב שוטף אחר אופן ההצבעה של כל חבר כנסת כאשר נושאי דת ומדינה מגיעים לשלב המעשה התחיקתי עצמו, ההצבעה.

תקשורת – כינוס ציטוטים נבחרים והתבטאויות מפתח של חברי הכנסת בנושאי חופש דת וחופש מדת, הן מהעיתונות הכתובה והאלקטרונית והן ממרחבי המדיה החברתית.

עבודה פרלמנטרית – שיקוף ההתנהלות הפוליטית היום-יומית של חברי וחברות כנסת ישראל בנאומיהם במליאה, בהצעות לסדר, בשאילתות ובפרוטוקולים רשמיים מהועדות.

ניתוחים ופרשנויות – יצירת פרופיל פעילות אישי לכל חבר וחברת כנסת, הכולל הסברים על ההשלכות השונות של הצעות חוק שיזמו או שאליהן הצטרפו.

מכון "על משמר הכנסת" מחויב לקוד אתי של יושרה ושקיפות. הנתונים יוצגו כהווייתם, לעיתים בצד פרשנות, אך ללא הטיה פוליטית וללא משוא פנים.


תקציר...

שווה קריאה

הצעת חוק: הסדרת שוק הכשרות בישראל, התשע"ז–2016

הצעת החוק מכוונת במישרין לשבירת המונופול של הרבנות הראשית בתחום הכשרות, וכן לטיפול בליקויים שנתגלו במערך הכשרות שמפעילה הרבנות הראשית, כפי שהעלו ממצאי דו"ח מבקר המדינה לשנת 2008. מתוך דברי ההסבר לחוק: "החוק המוצע מטרתו לקבוע פתרון מקיף וכולל לבעיות אשר הועלו בדוח מבקר המדינה ולהסדיר את תחום הכשרות בבתי עסק על ידי פתיחת שוק הכשרות לתחרות. זאת, בין היתר על ידי הקמת הרשות לפיקוח על מתן שירותי כשרות (להלן – הרשות) וכן, על ידי הרחבת הסמכות ליתן תעודת הכשר לכל מי שקיבל רישיון לכך."
תקציר...

שרת המשפטים איילת שקד במאמר על הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

בגיליון תשרי אוקטובר 2016 של כתב העת השילוח, שרת המשפטים, איילת שקד (הבית היהודי), שטחה את משנתה בנוגע למידת המשילות במדינת ישראל, ודרכים לחזקה. מאמרה של השרה שקד זכה לתגובות מצד מספר חברי וחברות כנסת.
תקציר...

יהודי התפוצות וישראל בוחרים בפלורליזם ושיוויון


הועד היהודי האמריקאי יחד עם הג'רוזלם פוסט, ערכו מחקר חדש ומקיף המציג את יחסם של יהודי ישראל והתפוצות לשאלות מפתח בעניין יהדות וישראל. הממצאים ברורים ביותר-
העולם היהודי רוצה פלורליזם, העולם היהודי מאמין בשויון. הציבור אומר את דברו בבהירות מלאה, ומצפה ממשלת ישראל ליישם את ערכי הפלורליזם והשויון בישראל, במהרה בימינו, הלכה למעשה.
הג'רוזלם פוסט יקדיש גליון מיוחד לשאלות המפתח הללו בסוף השבוע של 16 בספטמבר 2016. ועד אז- ליקטנו ותירגמנו כמה מהממצאים הבולטים.
זאת ועוד, פנינו לכל 120 חברות וחברי הכנסת בבקשה לקבל תגובה על תוצאות הסקר.
את תגובות המשיבים ניתן לקרוא כאן, ואנו נעדכן עם כל חבר וחברת כנסת שיגיבו לממצאים.

 
 
 
תקציר...

חוק האפלייה במקוואות עבר בקריאה שניה ושלישית בכנסת

בתום דיון ממושך ולאחר הסתייגויות רבות, מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 21), התשע"ו-2016 של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי כנסת. בקריאה שלישית
תמכו 41 והתנגדו 35.
החוק החדש קובע כי מועצות דתיות רשאיות שלא לתת לגופים (כלומר בעיקר לבתי הדין של "גיור כהלכה", התנועה המסורתית והתנועה הרפורמית) להשתמש במקוואות.
המקוואות בישראל הן שירות ציבורי, וזוהי הפעם הראשונה שהוגדרה בחוק אפליה גלויה ומופרשת כלפי התנועות הליברליות. לצד הפגיעה בעקרונות הדמוקרטיה (הרמיסה הבוטה של עקרון השויון, בתוספת עקיפת החלטת בג"צ) נזכיר כי על פי סקרים, כ- 7% מהיהודים בישראל מזהים עצמם כקשורים לתנועות המסורתית והרפורמית, וכי עיקר מניינה של יהדות התפוצות משתייך לזרמים אלה. ביחד עם קריסת מתווה הכותל, יש כאן מסר פוגעני ביותר כלפי יהדות התפוצות והיהדות הפלורליסטית בישראל.
החוק נולד כתגובה לפסיקת בג"צ מפברואר השנה. בג"צ פסק בעתירה שהוגשה על ידי התנועה המסורתית לפני עשר שנים, וקבע כי השימוש במקוואות צריך להיות מותר לכל אזרח על פי עקרון השויון.
יוזם החוק הוא ח"כ משה גפני מיהדות התורה, ומצטרפים אליו ח"כים ממפלגתו, מש"ס ומהבית היהודי. יוזמי החוק הסבירו כי מטרתו למנוע מ"כתות" לקיים טקסים במקוואות הטהרה.
כשהחוק עלה לראשונה הוסכם כי לא יקודם ללא הסכמת כל סיעות הקואליציה, אך החוק חוקק בהליך בזק עוד בטרם יציאת הכנסת לפגרת הקיץ. בתחילה התנגדו לחוק נשים אורתודוקסיות (שיוצגו בעיקר ע"י חברות הכנסת שולי מועלם ורחל עזריה), אך ח"כ גפני הבהיר שהחוק מיועד למנוע את כניסת ה"גופים" כלשונו, ולא הטובלות.
תחולתו של החוק תחל בעוד תשעה חודשים. במהלך תקופה זו אמורה הסוכנות היהודית לממן הקמה של 2-4 מקוואות לתנועה המסורתית ולתנועה הרפורמית. המדינה טרם באה בדברים עם הסוכנות היהודית ועם נציגי התנועות, ספק אם תשעה חודשים הם פרק זמן מספק להקמת מקוואות מופרדים אלה, ואף לא מובן מדוע הסוכנות צריכה להשתרבב פנימה כאפיק לפתרון האפליה הגלומה בחוק זה.
תקציר...
שוויון בנטל

מאחורי הקלעים של "ועדת שקד" - הועדה לשוויון בנטל: קראו את הפרוטוקולים של ישיבות הועדה

בחודש יולי שנת 2013 התכנסה לראשונה הועדה לשוויון בנטל, או בשמה המלא - הועדה המיוחדת לדיון בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה ולהסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות. לתפקיד יו"ר הועדה מונתה ח"כ איילת שקד מסיעת הבית היהודי ולכן נהוג לכנות את הועדה גם בשם "ועדת שקד". 
הועדה, אשר השתתפו בה ח"כים רבים ואנשי מקצוע רלוונטיים, עסקה בכל האספקטים הנוגעים להצעת החוק עד אשר גיבשה נוסח סופי בתחילת חודש מרץ שנת 2014. נוסח, אשר חברי וחברות הכנסת אישרו במליאת הכנסת בתאריך 12.3.14.
לשם גיבוש נוסח הצעת החוק נערכו לא פחות מ-50 ישיבות במסגרת הועדה, כאשר מטרתה העיקרית הייתה להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (שילוב תלמידי ישיבות), התשע"ג-2013 (מ/787), ואת הצעת חוק שירות אזרחי לתלמידי ישיבות (הוראת שעה), התשע"ג-2013 (מ/787).
במסגרת הועדה נידונו סעיפים מהותיים ומרתקים וכן גם סעיפים יבשים ושוליים יותר. כמו כן, חלק מישיבות הועדה היו חסויות מטעמי ביטחון ועל כן לא פורסם הפרוטוקול שלהן. בנוסף, מסיבה לא ידוע, ישנם מספר פרוטוקולים נוספים אשר לא פורסמו עד כה.
קראו את תקצירי הפרוטוקולים או הורידו את הפרוטוקולים המלאים. 
תקציר...
נישואין

הצעת חוק: להסמיך את בית הדין הרבני לדון בנושאי שמירת ערכי הזהות היהודית של המשפחה במסגרת הליך הגירושין

במסגרת הליך גירושין המתקיים בימים אלו בבית הדין הרבני, הגיש אחד מבני הזוג בקשה לבית הדין, שיורה על עריכת ברית מילה לילדו בניגוד לעמדת בן הזוג השני שהתנגד לכך.
לאור בקשת האב, הורה בית הדין לאם על עריכת ברית מילה לילד. על החלטה זו הגישה האם עתירה לבג"ץ בטענה כי לבית הדין הרבני אין סמכות עניינית להורות על עריכת ברית מילה לילד.
במסגרת ההליך בבימ"ש העליון, הגיש היועץ המשפטי לממשלה חוות דעת, שבה טען כי לאור פסיקת השופט חשין בעניין אמיר יש לפרש את סמכויות בית הדין הרבני בצמצום, ולפיכך יש לקבוע כי לבית הדין הרבני אין סמכות להורות על עריכת ברית מילה לילד במסגרת הליך גירושין בין בני זוג.
לאור הספק שהתעורר בדבר סמכותו של בית הדין הרבני, מוצע כי ייקבע בחוק במפורש שבית הדין הרבני מוסמך, במסגרת הליך הגירושין, לדון בנושאי שמירת ערכי הזהות היהודית של המשפחה.


תקציר...
מגדר

השרה לימור לבנת: "הזכות להורות היא זכות בסיסית - אל לה להיות מוגבלת על בסיס נטייה מינית"


הבוקר עברה בועדת שרים לענייני חקיקה הצעת חוק אותה קידמה ח"כ עדי קול המבקשת להסדיר בחוק את נקודות הזיכוי במס גם להורים חד-מיניים.
בשבוע שעבר, הצעת החוק לא עברה משום ששרים רבים נעדרו מהישיבה. את הדברים הנ"ל אמרה השרה לימור לבנת כמי שהיתה אחת ממגישות הערער על-מנת שהצעת החוק תעלה לועדת שרים פעם נוספת.
קראו את דבריה המלאים בתוכן הידיעה.
תקציר...
שירותי דת

ח"כ איילת שקד: אין שום סיכוי שאנחנו נאפשר לרפורמים לחדור לרבנות הראשית וגם לא לשירותי הדת

דבריה של ח"כ איילת שקד על התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית -

"במדינת ישראל החילונים לא צריכים את הקשוש הזה. יש מסורת ויש הלכה ואני כאישה חילונית לא צריכה להתפלל לצד הגברים בבית הכנסת וכל השטויות שממציאים שם. אין שום סיכוי שאנחנו או מישהו אחר יאפשרו לרפורמים לחדור לרבנות הראשית וגם לא לשירותי הדת הללו. בחו"ל הם קיימים, ולבית היהודי בכלל ולשר בנט כשר התפוצות בפרק יש אחריות גם עליהם. השיח כלפיהם בחו"ל חייב להיות מכבד, כל עוד הם לא התבוללו, הם אחינו ואנחנו רוצים אותם כפרטים"
תקציר...
חופש דת

סגן השר לשירותי הדת אלי בן-דהן מקדם הצעת חוק שתאפשר להטיל עונשים פליליים על מי שעורך נישואים פרטיים

הבוקר (23/10) התארח סגן השר בוועדה לביקורת המדינה בדיון העוסק בדו"ח מבקר המדינה לגבי הנושא של רישום נישואין במדינת ישראל.

הוצגו מספר ליקויים באשר לרישום נישואים, בין היתר, תופעת הנישואים הפרטיים. בהקשר זה אמר סגן השר את הדברים הבאים-

"הנושא של נישואים פרטיים הוא נושא חמור. לצערי הרב, כמה וכמה פעמים רצינו להטיל עונשים פליליים אך מערכת המשפט בישראל לא נתנו לנו. זאת תקלה ולצערי משרד המשפטים מאד מקל בעניין הזה.
בעז"ה בקרוב יהיה חוק בעניין הזה. אני מקדם חוק בעניין הזה. מי שעורך נישואין פרטיים ללא אישור מוקדם מהרבנות יישפט לדין פלילי."

מתוך כתבה באתר סרוגים-

"..סגן שר הדתות, ח"כ הרב אלי בן-דהן (הבית היהודי) הצהיר כי יקדם חוק שיקבע צעדים משמעתיים, ואף פיטורי רב עיר, שיפעל בניגוד לנהלים. "יש להגביר את המשמעת לרבני ערים, ואני מתכוון לטפל בכך במלוא המרץ. בשנים האחרונות עשו מכך צחוק, אך אף אחד לא נולד רב עיר."

"אם מועצת הרבנות הראשית לא תטפל בכך, אקדם תיקון חוק שיעביר מתפקידו רב עיר שמפר משמעת. יש רבני עיר שצריכים להחליט האם רצונם להיות ממלכתיים או לעבוד במקומות אחרים", אמר סגן-השר שהוסיף כי יקדם גם חוק ענישה פלילית על נישואין, גירושים וגיורים אצל רבנים פרטיים.."


לקריאת הכתבה המלאה באתר סרוגים לחצ/י כאן
תקציר...
תנאי שימוש
עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר