חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות

עדכונים אחרונים - עדכונים אחרונים - עדכונים אחרונים - עדכונים אחרונים - עדכונים אחרונים - עדכונים אחרונים - עדכונים אחרונים - עדכונים אחרונים - עדכונים אחרונים - עדכונים אחרונים - עדכונים אחרונים -

מרב מיכאלי

הצעת חוק: מניעת בחירת רב ראשי שהורשע בעברו


ההצעה, שהוגשה ע"י ח"כ מרב מיכאלי מסיעת "המחנה הציוני", מבקשת לקבוע אמות מידה מוסריות לפיהן יקבעו רבנים ראשיים לישראל.
מתוך דברי הסבר לחוק:
"מתוקף הגדרת תפקידם, נושאים הרב הראשי לישראל וחברי מועצת הרבנות הראשית, בסמכויות שיפוטיות רבות. לפיכך, ראוי כי הם ייבחרו לתפקיד בכפוף לתנאי המוסר והערכים הנדרשים גם שופטים בישראל, ביניהם גם שופטי בית המשפט העליון ונשיא בית המשפט העליון."
 
תקציר...
זהבה גלאון

תיקון להצעת חוק בתי דין רבניים: חלוקת הרכוש בין הבעל לאישה באופן שוויוני


ההצעה, שהוגשה ע"י חברות הכנסת זהבה גלאון ומיכל רוזין מסיעת "מרצ", דנה בחלוקת הרכוש בין הבעל לאישה לאחר תהליך הגירושים. חלוקה זו לרוב אינה שוויונית והצעת החוק באה במטרה לתקן מצב זה.
 מתוך דברי הסבר לחוק:
 "מאחר ובמרבית המקרים החלק הארי של הרכוש רשום על שם הבעל, כשהגיע הדיון לבית הדין הרבני, החלוקה הותירה את האישה בתום הליך הגירושין ללא רכוש המשקף את חלקה בנישואים. לאחר שניתן בג"ץ בעניין בבלי הוחלה חובה על בתי הדין הרבניים לפסוק בנושא חלוקת הרכוש לפי חזקת השיתוף המחילה דין שווה לשני בני הזוג ברכוש, הגם שאינו רשום על שם שניהם. עם זאת, בתי הדין ברוב המקרים מסרבים לגזירה זו וממשיכים לפסוק על פי הדין הדתי. משכך, הפגיעה בנשים והפליתן לעומת הבעל נותרת בעינה.
לכן, כדי לוודא שנשים לא יצאו נפסדות מהליך הגירושין ומחלוקת הרכוש יש להותיר את חלוקת הרכוש כסמכות ייחודית של בית המשפט לענייני משפחה."
 
תקציר...
מרב מיכאלי

הצעת חוק: קבורת חיילים זכאי חוק השבות בבתי קברות צבאיים


ההצעה, שהוגשה ע"י ח"כ מרב מיכאלי מסיעת "המחנה הציוני", מבקשת לתקן עוול שקיים בעת הבאתם לקבורה של חללי צה"ל שהם או הוריהם עלו לארץ מכוח "חוק השבות".
 מתוך דברי ההסבר לחוק:
"אף שהם נקברים בנפרד וגורמים שונים מטילים ספק ביהדותם הם מרגישים כיהודים לכל דבר. הם עלו לארץ באמונה שהם יהודים, כך גם התגייסו לצה"ל וכך גם נפלו בשורות צבא הגנה לישראל – צבאו של העם היהודי."
"הצעת חוק זו נועדה למנוע את הפלייתם בבתי העלמין הצבאיים ולדאוג לכך שזכאי חוק השבות או צאצאיהם שנפלו בשורות צה"ל וזרועות הביטחון ייקברו ללא כל הבדל."
 
תקציר...
נפתלי בנט

השר נפתלי בנט: "אם הרבנות הראשית לא יתקנו את מה שנדרש בעבודתם- הם פשוט יפסיקו להתקיים"

את הדברים אמר אמש (1.9.15) שר החינוך נפתלי בנט, בראיון שנתן לאתר החדשות הרוסי "ניוזרו" ושתוכנו הגיע לידי אתר "כיפה". 
עוד אמר השר בנט כי "רפורמת הגיור אושרה בקדנציה הקודמת בזכות הסכמות בין ציפי לבני לביני. זו הייתה רפורמה מצויינת. לצערנו, במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, ראש הממשלה הסכים לדרישות החרדים וביטל את הרפורמה, בישיבת הממשלה, איילת שקד ואני הצבענו נגד ביטולה. לצערנו, הביטול אושר. אני מקווה, לא בממשלה הזו אבל אולי בממשלה הבאה, שאנחנו נחזור אל הרפורמה. הרכב הממשלה הנוכחית לא מאפשר לדבר על כך עכשיו". 
תקציר...
אריה מכלוף דרעי

מסלול התנגשות - לחצים כבדים על שרה הכלכלה ח"כ אריה דרעי משני צדדי הוויכוח על קיום משחקי הכדורגל בשבת


הוויכוח על אופיה של השבת מטלטל את עולם הספורט ואת מגרשי הכדורגל. לאחר איומי שביתה מצד מנהלת הליגות אשר רוצה להמשיך לקיים משחקים בשבת, ומספר התבטאויות חד צדדיות מצד תומכי ביטול המשחקים בשבת (בהם שרים וחברי כנסת) - נראה כי העימות בין הצדדים לא יצליח לשמר את הסטטוס קוו ולרצות את הצדדים.
השר אריה דרעי הוא האדם אשר בסמכותו להכריע את הסוגיה. כאשר במידה ולא ייתן את היתר ההעסקה בשבת למנהלת הליגה איום השביתה עלול לבוא לכדי יישום. 


תקציר...
מרב מיכאלי

הצעת חוק: מניעת עיגון מנישואין

הצעת חוק זאת מבקשת לקבוע כי חזקה שהסכמת בני זוג להינשא אינה יכולה להיות הסכמה לפגוע בזכויות היסוד שלהם לחירות. מוצע כי הדבר יובא לידיעתם ולמודעותם של בני הזוג והסכמתם לכך תהווה תנאי לנישואין. על כן כאשר בן זוג מבקש להתיר נישואין והדבר אינו אפשרי, בית המשפט יהיה מוסמך לפסוק שהסכמתו להינשא בטלה מעיקרא ולאפשר לו להינשא מחדש.
תקציר...
מרב מיכאלי

הצעת חוק: ביטול הרבנות הראשית

הצעת חוק זאת מבקשת לבטל את מוסד הרבנות הראשית כשנה מיום העברת החוק,
בדברי ההסבר לחוק נכתב כי "רב אינו צריך להיות ממונה על ידי השלטון. שרותי הדת והפעילות החינוכית והדתית של הרב צריכים להתבסס על מודל קהילתי שבו הרב משרת את קהילתו ולא את המנגנון הפוליטי."
תקציר...
סתיו שפיר

הצעת חוק: ברית הזוגיות לבני ולבנות אותו המין


מטרתו של החוק המוצע היא עיגון זכותם של בני זוג מאותו המין לקבל הכרה בזוגיות שלהם ובמשפחה שלהם, ובכך להסיר את ההפליה הנוהגת כיום כלפי קבוצה זו, ששיעורה באוכלוסייה נאמד בכעשרה אחוזים. החוק המוצע מאפשר לתא המשפחתי שיצרו בני זוג מאותו המין, אשר אינם יכולים להינשא לפי דינם הדתי מן הטעם שדתם אינה מכירה בנישואין בין בני אותו המין, לקבל מעמד רשמי בדרך של "ברית זוגיות".
לדברי מגישי ההצעה "החוק המוצע אינו מפר את הסטטוס קוו הדתי בישראל, אינו פוגע בדיני המעמד האישי, אינו יוצר סטאטוס משפחתי חדש ואינו חל על בני זוג שהדין האישי מסדיר את מעמדם. ההצעה אינה פוגעת בסמכותם של בתי הדין הדתיים לדון בענייני אישות שבסמכותם. הצעת החוק לא תחול על בני זוג בני מין שונה, זכר ונקבה, שמעמדם מוסדר באמצעות מערכת הדינים הדתית והאזרחית הקיימת, והיא אינה יוצרת חשש לכפל נישואין או לממזרות"
תקציר...
מיקי לוי

ח"כ מיקי לוי עונה לשאלון מכון על משמר הכנסת

ח"כ מיקי לוי עונה לשאלון מכון על משמר הכנסת, בנוגע לעמדותיה בסוגיות דת ומדינה. 
האם תמך בנישואים אזרחיים? מה עמדותיו לגבי תיקצוב הזרמים? ומה עמדותיו בסוגיית הכותל המערבי? קרא/י את השאלון 
תקציר...
יוסי יונה

ח"כ יוסי יונה עונה לשאלון מכון על משמר הכנסת

ח"כ יוסי יונה עונה לשאלון מכון על משמר הכנסת, בנוגע לעמדותיה בסוגיות דת ומדינה. 
האם תמך בנישואים אזרחיים? מה עמדותיו לגבי תיקצוב הזרמים? ומה עמדותיו בסוגיית הכותל המערבי? קרא/י את השאלון 
תקציר...

מהו מכון על משמר הכנסת?

מכון מעקב אזרחי אחר עמדות, התבטאויות, הצעות חוק והצבעות של נבחרות ונבחרי ציבור בתחום הדת והמדינה

המדיניות הממשלתית בתחום יחסי הדת והמדינה בישראל אינה משקפת את התמורות שחלו בחברה הישראלית בעשרים השנים האחרונות. מחוקקות ומחוקקים רבים עוד לא הבחינו בשינוי, אך רוב חוצה מגזרים תומך בהגדרה מחודשת ליחסים בין דת ומדינה בישראל.

בין הציבור ובין נבחריו נפער פער. חלק מנבחרות ונבחרי הציבור כלל לא ניסחו לעצמם משנה סדורה בתחום הדת והמדינה, לאחרים משנה מוצקה וברורה אך לא תמיד ידועה. בשני המקרים אין לציבור הרחב כלי יעיל לעקוב אחר עמדותיהם והצבעותיהם של נבחריו.

מכון על משמר הכנסת: מרכז ומציג מידע אודות עמדותיהם ופעולותיהם של נבחרות ונבחרי הציבור במכלול הנושאים הנוגעים ליחסי דת ומדינה בישראל.

מכון על משמר הכנסת משרת את הדמוקרטיה הישראלית:
דמוקרטיה איתנה יודעת לחדד את האחריותיות (Accountability) ואת השקיפות (Transparency) בין האזרח לנבחריו. מכון על משמר הכנסת מסייע להגשים ערכים אלו באמצעות מרכז מידע אינטרנטי שמשתף את הציבור בעמדותיהם העקרוניות, ביוזמותיהם הפרלמנטאריות, בהתבטאויותיהם הציבוריות ובמכלול הצבעותיהם של חברי וחברות הכנסת בנושאי דת ומדינה.

המכון מרכז מידע באופן רצוף, שקוף ופתוח לציבור בענייני חקיקה, מדיניות, התנהלות הכנסת, לרבות דף אישי לכל חבר וחברת כנסת שבו יוצגו:

עמדות והשקפת עולם – ריכוז עמדות היסוד הערכיות של חברי וחברות הכנסת בשורה של נושאים עקרוניים, הנוגעים לדמוקרטיה, לחופש הדת ולחופש מדת בישראל.

יוזמות והצעות חוק – מעקב אחר הצעות החוק והיוזמות אותן מקדמים חברי הכנסת בתחומים המבקשים להשפיע על יחסי דת ומדינה בישראל.

הצבעות – איסוף, הצגה ומעקב שוטף אחר אופן ההצבעה של כל חבר כנסת כאשר נושאי דת ומדינה מגיעים לשלב המעשה התחיקתי עצמו, ההצבעה.

תקשורת – כינוס ציטוטים נבחרים והתבטאויות מפתח של חברי הכנסת בנושאי חופש דת וחופש מדת, הן מהעיתונות הכתובה והאלקטרונית והן ממרחבי המדיה החברתית.

עבודה פרלמנטרית – שיקוף ההתנהלות הפוליטית היום-יומית של חברי וחברות כנסת ישראל בנאומיהם במליאה, בהצעות לסדר, בשאילתות ובפרוטוקולים רשמיים מהועדות.

ניתוחים ופרשנויות – יצירת פרופיל פעילות אישי לכל חבר וחברת כנסת, הכולל הסברים על ההשלכות השונות של הצעות חוק שיזמו או שאליהן הצטרפו.

על משמר הכנסת מחויב לקוד אתי של יושרה ושקיפות. הנתונים יוצגו כהווייתם - לעיתים עם פרשנות - אך ללא הטיה פוליטית וללא משוא פנים..


תקציר...

שווה קריאה

שוויון בנטל

מאחורי הקלעים של "ועדת שקד" - הועדה לשוויון בנטל: קראו את הפרוטוקולים של ישיבות הועדה

בחודש יולי שנת 2013 התכנסה לראשונה הועדה לשוויון בנטל, או בשמה המלא - הועדה המיוחדת לדיון בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה ולהסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות. לתפקיד יו"ר הועדה מונתה ח"כ איילת שקד מסיעת הבית היהודי ולכן נהוג לכנות את הועדה גם בשם "ועדת שקד". 
הועדה, אשר השתתפו בה ח"כים רבים ואנשי מקצוע רלוונטיים, עסקה בכל האספקטים הנוגעים להצעת החוק עד אשר גיבשה נוסח סופי בתחילת חודש מרץ שנת 2014. נוסח, אשר חברי וחברות הכנסת אישרו במליאת הכנסת בתאריך 12.3.14.
לשם גיבוש נוסח הצעת החוק נערכו לא פחות מ-50 ישיבות במסגרת הועדה, כאשר מטרתה העיקרית הייתה להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (שילוב תלמידי ישיבות), התשע"ג-2013 (מ/787), ואת הצעת חוק שירות אזרחי לתלמידי ישיבות (הוראת שעה), התשע"ג-2013 (מ/787).
במסגרת הועדה נידונו סעיפים מהותיים ומרתקים וכן גם סעיפים יבשים ושוליים יותר. כמו כן, חלק מישיבות הועדה היו חסויות מטעמי ביטחון ועל כן לא פורסם הפרוטוקול שלהן. בנוסף, מסיבה לא ידוע, ישנם מספר פרוטוקולים נוספים אשר לא פורסמו עד כה.
קראו את תקצירי הפרוטוקולים או הורידו את הפרוטוקולים המלאים. 
תקציר...
נישואין

הצעת חוק: להסמיך את בית הדין הרבני לדון בנושאי שמירת ערכי הזהות היהודית של המשפחה במסגרת הליך הגירושין

במסגרת הליך גירושין המתקיים בימים אלו בבית הדין הרבני, הגיש אחד מבני הזוג בקשה לבית הדין, שיורה על עריכת ברית מילה לילדו בניגוד לעמדת בן הזוג השני שהתנגד לכך.
לאור בקשת האב, הורה בית הדין לאם על עריכת ברית מילה לילד. על החלטה זו הגישה האם עתירה לבג"ץ בטענה כי לבית הדין הרבני אין סמכות עניינית להורות על עריכת ברית מילה לילד.
במסגרת ההליך בבימ"ש העליון, הגיש היועץ המשפטי לממשלה חוות דעת, שבה טען כי לאור פסיקת השופט חשין בעניין אמיר יש לפרש את סמכויות בית הדין הרבני בצמצום, ולפיכך יש לקבוע כי לבית הדין הרבני אין סמכות להורות על עריכת ברית מילה לילד במסגרת הליך גירושין בין בני זוג.
לאור הספק שהתעורר בדבר סמכותו של בית הדין הרבני, מוצע כי ייקבע בחוק במפורש שבית הדין הרבני מוסמך, במסגרת הליך הגירושין, לדון בנושאי שמירת ערכי הזהות היהודית של המשפחה.


תקציר...
להט"ב

השרה לימור לבנת: "הזכות להורות היא זכות בסיסית - אל לה להיות מוגבלת על בסיס נטייה מינית"


הבוקר עברה בועדת שרים לענייני חקיקה הצעת חוק אותה קידמה ח"כ עדי קול המבקשת להסדיר בחוק את נקודות הזיכוי במס גם להורים חד-מיניים.
בשבוע שעבר, הצעת החוק לא עברה משום ששרים רבים נעדרו מהישיבה. את הדברים הנ"ל אמרה השרה לימור לבנת כמי שהיתה אחת ממגישות הערער על-מנת שהצעת החוק תעלה לועדת שרים פעם נוספת.
קראו את דבריה המלאים בתוכן הידיעה.
תקציר...
רבנות

ח"כ איילת שקד: אין שום סיכוי שאנחנו נאפשר לרפורמים לחדור לרבנות הראשית וגם לא לשירותי הדת

דבריה של ח"כ איילת שקד על התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית -

"במדינת ישראל החילונים לא צריכים את הקשוש הזה. יש מסורת ויש הלכה ואני כאישה חילונית לא צריכה להתפלל לצד הגברים בבית הכנסת וכל השטויות שממציאים שם. אין שום סיכוי שאנחנו או מישהו אחר יאפשרו לרפורמים לחדור לרבנות הראשית וגם לא לשירותי הדת הללו. בחו"ל הם קיימים, ולבית היהודי בכלל ולשר בנט כשר התפוצות בפרק יש אחריות גם עליהם. השיח כלפיהם בחו"ל חייב להיות מכבד, כל עוד הם לא התבוללו, הם אחינו ואנחנו רוצים אותם כפרטים"
תקציר...
חופש דת

סגן השר לשירותי הדת אלי בן-דהן מקדם הצעת חוק שתאפשר להטיל עונשים פליליים על מי שעורך נישואים פרטיים

הבוקר (23/10) התארח סגן השר בוועדה לביקורת המדינה בדיון העוסק בדו"ח מבקר המדינה לגבי הנושא של רישום נישואין במדינת ישראל.

הוצגו מספר ליקויים באשר לרישום נישואים, בין היתר, תופעת הנישואים הפרטיים. בהקשר זה אמר סגן השר את הדברים הבאים-

"הנושא של נישואים פרטיים הוא נושא חמור. לצערי הרב, כמה וכמה פעמים רצינו להטיל עונשים פליליים אך מערכת המשפט בישראל לא נתנו לנו. זאת תקלה ולצערי משרד המשפטים מאד מקל בעניין הזה.
בעז"ה בקרוב יהיה חוק בעניין הזה. אני מקדם חוק בעניין הזה. מי שעורך נישואין פרטיים ללא אישור מוקדם מהרבנות יישפט לדין פלילי."

מתוך כתבה באתר סרוגים-

"..סגן שר הדתות, ח"כ הרב אלי בן-דהן (הבית היהודי) הצהיר כי יקדם חוק שיקבע צעדים משמעתיים, ואף פיטורי רב עיר, שיפעל בניגוד לנהלים. "יש להגביר את המשמעת לרבני ערים, ואני מתכוון לטפל בכך במלוא המרץ. בשנים האחרונות עשו מכך צחוק, אך אף אחד לא נולד רב עיר."

"אם מועצת הרבנות הראשית לא תטפל בכך, אקדם תיקון חוק שיעביר מתפקידו רב עיר שמפר משמעת. יש רבני עיר שצריכים להחליט האם רצונם להיות ממלכתיים או לעבוד במקומות אחרים", אמר סגן-השר שהוסיף כי יקדם גם חוק ענישה פלילית על נישואין, גירושים וגיורים אצל רבנים פרטיים.."


לקריאת הכתבה המלאה באתר סרוגים לחצ/י כאן
תקציר...
תנאי שימוש